Preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2018

 

Cicles d’Arts Plàstiques i disseny de Grau Mitjà

 • 11 de maig – Publicació número de places
 • Del 14 al 24 de maig – PREINSCRIPCIÓ en el centre (presentació documentació fins el 28 de maig)
 • 5 de juny – Publicació llista provisional de sol·licituds de preinscripció
 • Del 6 al 8 de juny – Presentació de reclamacions
 • 13 de juny – Publicació llista de sol·licituds de preinscripcions un cop resoltes les reclamacions
 • 14 de juny – Sorteig del número de desempat si s’escau
 • 18 de juny – Llista ordenada definitiva
 • 29 de juny – Publicació oferta final
 • 3 de juliol – Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
 • Del 4 a l’11 de juliol – MATRÍCULA ORDINÀRIA PELS ALUMNES ADMESOS

 

Cicles d’Arts Plàstiques i disseny de Grau Superior

 • 11 de maig – Publicació número de places
 • Del 29 de maig al 7 de juny – PREINSCRIPCIÓ en el centre (presentació documentació fins el 11 de juny)
 • 27 de juny – Publicació llista provisional de sol·licituds de preinscripció
 • Del 28 de juny al 3 de juliol – Presentació de reclamacions
 • 5 de juliol – Publicació llista de sol·licituds de preinscripcions un cop resoltes les reclamacions
 • 6 de juliol – Sorteig del númro de desempat
 • 10 de juliol – Llista ordenada definitiva
 • 16 de juliol – Publicació oferta final
 • 17 de juliol – Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
 • Del 18 al 23 de juliol – MATRÍCULA ORDINÀRIA PELS ALUMNES ADMESOS

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • DNI (original + fotocòpia) / NIE
 • Cretificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de la mitjana dels estudis.
 • Emplenar l’imprès de preinscripció

Els sol·licitants menors, a més, hauran de portar la següent documentació:

 • Llibre de família (original + fotocòpia)
 • DNI pare/mare/tutor (original + fotocòpia)

 

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019

Anuncis