Preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 

Cicles d’Arts Plàstiques i disseny de Grau Mitjà

 • 12 de maig – Publicació número de places
 • Del 16 al 24 de maig – Perióde de preinscripció en el centre (presetnació documentació fins el 26 de maig)
 • 6 de juny – Publicació llista provisional de sol·licituds de preinscripció
 • Del 7 al 9 de juny – Presentació de reclamacions
 • 14 de juny – Publicació llista de sol·licituds de preinscripcions un cop resoltes les reclamacions
 • 15 de juny – Sorteig del número de desempat si s’escau
 • 19 de juny – Llista ordenada definitiva
 • 30 de juny – Publicació oferta final
 • 3 de juliol – Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
 • Del 4 a l’11 de juliol – MATRÍCULA ORDINÀRIA PELS ALUMNES ADMESOS

 

Cicles d’Arts Plàstiques i disseny de Grau Superior

 • 12 de maig – Publicació número de places
 • Del 25 al 31 de maig – Perióde de preinscripció en el centre (presentació documentació fins el 2 de juny)
 • 21 de juny – Publicació llista provisional de sol·licituds de preinscripció
 • Del 22 al 26 de juny – Presentació de reclamacions
 • 28 de juny – Publicació llista de sol·licituds de preinscripcions un cop resoltes les reclamacions
 • 29 de juny – Sorteig del númro de desempat
 • 3 de juliol – Llista ordenada definitiva
 • 11 de juliol – Publicació oferta final
 • 12 de juliol – Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
 • Del 13 al 20 de juliol – MATRÍCULA ORDINÀRIA PELS ALUMNES ADMESOS

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 

 • DNI (original + fotocòpia) / NIE
 • TSI Targeta sanitària individual (original + fotocòpia)
 • Cretificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de la mitjana dels estudis.
 • Emplenar l’imprès de preinscripció

Els sol·licitants menors, a més, hauran de portar la següent documentació:

 • Llibre de família (original + fotocòpia)
 • DNI pare/mare/tutor (original + fotocòpia)
Anuncis